sv.phhsnews.com


sv.phhsnews.com / Så här hittar du en stil som du inte ser på fliken Hem i Microsoft Word

Så här hittar du en stil som du inte ser på fliken Hem i Microsoft Word


Som standard visar Microsoft Word inte alla inbyggda stilar på fliken Hem eller på Stilar rutan. Så, om du vill använda en stil som du inte ser?

RELATERAD: Mastering Styles and Document Themes

Styles sparar mycket tid och ger konsekvens när du formaterar dina dokument. De finns tillgängliga på fliken Hem och på rutan Styles, och det finns många inbyggda stilar som du kan använda eller anpassa efter eget tycke.

Jag använder emellertid ofta den inbyggda rubrik 3-stilen som är inte tillgängligt på fliken Startsida eller rutan Styles inledningsvis när jag skapar ett nytt Word-dokument. Observera, i bilden ovan är rubrik 1 och rubrik 2 tillgängliga men inte rubrik 3.

Vi ska ändra en inställning för att visa alla inbyggda stilar i rutan Styles så att du snabbt kan tillämpa en stil på en paragraf. Klicka på fliken "Hem" om det inte redan är den aktiva fliken. Klicka sedan på "Styles" -knappen längst ned till höger i avsnittet Stilar.

Styles-rutan visas. Det kan vara en fritt flytande ruta eller du kan fästa rutan till vardera sidan av Word-fönstret genom att dra den där. I nedre delen av rutan klickar du på länken "Alternativ".

I dialogrutan Stilrutan Alternativ väljer du "Alla stilar" i rullgardinslistan "Välj stilar att visa".

Om du vill ha allt De inbyggda stilar som finns tillgängliga i rutan Styles varje gång du skapar ett nytt dokument baserat på mallen som bifogas det aktuella dokumentet (vilket är Normal-mallen som standard), välj alternativet "Nya dokument baserat på den här mallen". Klicka på "OK".

Alla inbyggda stilar är nu tillgängliga i rutan Styles.

Men du kommer fortfarande inte se alla inbyggda stilar i avsnittet Stilar på fliken Hem. När du har tillämpat en stil på ett stycke, kommer den här stilen att finnas tillgänglig på fliken Startsida. I vårt exempel tillämpade vi rubrik 3 i ett stycke och nu finns det på fliken Startsida.

Om du har valt "Nya dokument baserade på den här mallen" i dialogrutan Stilfönster Alternativ ser du alla inbyggda stilar i rutan Styles varje gång du skapar ett nytt dokument baserat på den mallen.


Kör ett program i kompatibilitetsläge i Windows 8

Kör ett program i kompatibilitetsläge i Windows 8

Precis som för andra versioner av Windows före Windows 8 kan du köra ett program i kompatibilitetsläge för att köra äldre program som skrevs för äldre versioner av Windows i Windows 8. I Windows 8 finns också ett nytt verktyg som heter Kompatibilitet Felsökare, som går igenom dig genom att få ett äldre program att fungera korrekt i Windows 8.I den här art

(How-to)

Hur snabbt kan du navigera i flera sidor med PageZipper

Hur snabbt kan du navigera i flera sidor med PageZipper

Om du läser många webbplatser i Chrome eller Firefox som delar upp sina artiklar på många separata sidor, eller lägger varje bild i ett galleri På en ny sida har vi ett tips för dig som gör läsplatser så mycket enklare och snabbare. Flersidiga artiklar och bildspel kan vara oerhört irriterande. Vissa kan erbjuda alternativet "Visa alla", medan andra kan erbjuda en "Skriv ut" -knapp som visar artikeln på en sida.

(how-to)