sv.phhsnews.com


sv.phhsnews.com / Så här hittar du avsnittstopp i ett Word-dokument

Så här hittar du avsnittstopp i ett Word-dokument


Avsnittsbrott i Word kan du bryta upp ditt dokument i sektioner och formatera varje avsnitt annorlunda. När du skapar ett nytt dokument finns det bara en sektion som standard, men du kan lägga till olika typer av sektionsavbrott efter behov.

RELATERAD: Ändra typ för avsnittavbrott i Word 2007 och 2010

Vad om du vill ändra typen för en sektionsavbrott eller radera en sektionsavbrott i ett långt dokument med många avsnittavbrott? Du kan enkelt söka efter sektionsavbrott så att du kan hoppa från en till en annan.

OBS! Vi använde Word 2013 för att illustrera denna funktion.

För att hitta sektionsavbrott i ditt dokument, se till att fliken "Hem" är aktiv och klicka på "Ersätt" i avsnittet "Redigera". Du kan också trycka på "Ctrl + H".

Fönstret "Ersätt" i dialogrutan "Sök och ersätt" visas. Du kan antingen använda fliken "Ersätt" eller fliken "Sök" för att hitta dina sektionsavbrott. Se till att markören befinner sig i redigeringsrutan "Hitta vad" och klicka på "Mer".

Klicka på "Special" -knappen och välj "Section Break" i popupmenyn.

Teckensträngen "^ b" ( sektionsavbrottet) infogas i "Hitta vad" redigeringsrutan. Klicka på "Sök nästa" för att hitta den första förekomsten av en sektionsbrytning i ditt dokument.

När en sektionsbrytning hittas väljs den automatiskt. Du kan göra ändringar i dokumentet medan dialogrutan "Sök och ersätt" fortfarande är öppen, så att du kan ta bort avsnittet eller ändra formateringen i avsnittet genom att klicka på i dokumentet. Om du vill ändra typ av sektionsavbrott, var noga med att placera markören i texten i sektionen, efter sektionsbrytningen och följ dessa steg.

För att hitta nästa sektionsbrytning, klicka på "Sök nästa" på "Sök och ersätt" dialogrutan.

När du är färdig med din sökning och gör ändringar, klicka på "X" -knappen längst upp till höger i dialogrutan "Sök och ersätt".

Du kan även söka efter sektionsavbrott med hjälp av panelen "Navigation". För att öppna panelen "Navigation" klickar du antingen på "Sök" -knappen i avsnittet "Redigera" på fliken "Hem" eller "Ctrl + F". Skriv "^ b" (utan citat) i redigeringsrutan högst upp i rutan. När du skriver, hittas den första sektionsbrytningen och markeras. Gör önskade ändringar och klicka på nedåtpilen under sökredigeringsrutan för att hitta nästa sektionsbrytning. För att stänga "Navigation" -panelen, klicka på "X" -knappen i det övre högra hörnet av panelen.

Det finns ytterligare specialtecken du kan söka efter med hjälp av söksträngar, till exempel en punktbrytning, kolumnavbrott eller en flik karaktär. Läs mer om hur du använder raster i Word för att bättre formatera dina dokument.


Så här formaterar du siffrorna eller kulorna i en lista i Microsoft Word

Så här formaterar du siffrorna eller kulorna i en lista i Microsoft Word

ÄNdring av typen av nummer som används i en numrerad lista är lätt, men om du vill ändra formateringen på bara siffror - säg, gör siffrorna fet, men inte texten? Det är inte uppenbart hur man gör det, men det kan göras. Detta trick fungerar på både numrerade och punktlistor. Formateringen för ett nummer i en numrerad lista finns i punktmärket i slutet av det Artikel.

(how-to)

Så här rensar du Internet Explorer Browsingshistorik

Så här rensar du Internet Explorer Browsingshistorik

Trots rapporter om motsatsen är Internet Explorer fortfarande mycket levande. Även om det är webbläsares andel har ständigt eroderats över tid, står det fortfarande en 15% -andel, vilket innebär att det finns en hel del personer där ute som använder den. I detta syfte är det viktigt att IE-användare vet att det inte bara lagrar det En historia av dina webbsidor och besök (som alla andra webbläsare), men du kan anpassa dina historiska inställningar.

(how-to)