sv.phhsnews.com


sv.phhsnews.com / Så här hittar du avsnittstopp i ett Word-dokument

Så här hittar du avsnittstopp i ett Word-dokument


Avsnittsbrott i Word kan du bryta upp ditt dokument i sektioner och formatera varje avsnitt annorlunda. När du skapar ett nytt dokument finns det bara en sektion som standard, men du kan lägga till olika typer av sektionsavbrott efter behov.

RELATERAD: Ändra typ för avsnittavbrott i Word 2007 och 2010

Vad om du vill ändra typen för en sektionsavbrott eller radera en sektionsavbrott i ett långt dokument med många avsnittavbrott? Du kan enkelt söka efter sektionsavbrott så att du kan hoppa från en till en annan.

OBS! Vi använde Word 2013 för att illustrera denna funktion.

För att hitta sektionsavbrott i ditt dokument, se till att fliken "Hem" är aktiv och klicka på "Ersätt" i avsnittet "Redigera". Du kan också trycka på "Ctrl + H".

Fönstret "Ersätt" i dialogrutan "Sök och ersätt" visas. Du kan antingen använda fliken "Ersätt" eller fliken "Sök" för att hitta dina sektionsavbrott. Se till att markören befinner sig i redigeringsrutan "Hitta vad" och klicka på "Mer".

Klicka på "Special" -knappen och välj "Section Break" i popupmenyn.

Teckensträngen "^ b" ( sektionsavbrottet) infogas i "Hitta vad" redigeringsrutan. Klicka på "Sök nästa" för att hitta den första förekomsten av en sektionsbrytning i ditt dokument.

När en sektionsbrytning hittas väljs den automatiskt. Du kan göra ändringar i dokumentet medan dialogrutan "Sök och ersätt" fortfarande är öppen, så att du kan ta bort avsnittet eller ändra formateringen i avsnittet genom att klicka på i dokumentet. Om du vill ändra typ av sektionsavbrott, var noga med att placera markören i texten i sektionen, efter sektionsbrytningen och följ dessa steg.

För att hitta nästa sektionsbrytning, klicka på "Sök nästa" på "Sök och ersätt" dialogrutan.

När du är färdig med din sökning och gör ändringar, klicka på "X" -knappen längst upp till höger i dialogrutan "Sök och ersätt".

Du kan även söka efter sektionsavbrott med hjälp av panelen "Navigation". För att öppna panelen "Navigation" klickar du antingen på "Sök" -knappen i avsnittet "Redigera" på fliken "Hem" eller "Ctrl + F". Skriv "^ b" (utan citat) i redigeringsrutan högst upp i rutan. När du skriver, hittas den första sektionsbrytningen och markeras. Gör önskade ändringar och klicka på nedåtpilen under sökredigeringsrutan för att hitta nästa sektionsbrytning. För att stänga "Navigation" -panelen, klicka på "X" -knappen i det övre högra hörnet av panelen.

Det finns ytterligare specialtecken du kan söka efter med hjälp av söksträngar, till exempel en punktbrytning, kolumnavbrott eller en flik karaktär. Läs mer om hur du använder raster i Word för att bättre formatera dina dokument.


Så här lägger du till en kant i en hel sida i Word

Så här lägger du till en kant i en hel sida i Word

Med Word kan du lägga en kant runt de flesta typer av objekt i ditt dokument, till exempel text, bilder och tabeller. Du kan också lägga till en gräns på antingen alla sidor i ditt dokument eller vissa sidor i ditt dokument med avsnittspauser. Lägg till en sidgräns genom att placera markören i början av ditt dokument eller i början av en befintlig sektion i ditt dokument.

(how-to)

Så här tar du skärmdumpar på din Apple Watch

Så här tar du skärmdumpar på din Apple Watch

Du hittar din Apple Watch väldigt användbar och du vill dela saker som dina fitness- och aktivitetsprestationer, ditt anpassade klockans ansikte, meddelanden du får , och nästan allt annat på din skärm. Lyckligtvis är det väldigt enkelt att ta en skärmdump av din klocka. Med klockan 3 måste du aktivera skärmdumpar på din klocka.

(how-to)