sv.phhsnews.com


sv.phhsnews.com / Så här installerar och ställer du in Lutron Caseta Plug-In-lampa Dimmer

Så här installerar och ställer du in Lutron Caseta Plug-In-lampa Dimmer


Smartpluggar finns överallt nuförtiden, men om du vill ha en fysisk fjärrkontroll, kommer Lutrons Caseta Plug-In Lamp Dimmer är en smart plugga att överväga. Så här ställer du in det.

RELATED: Så här installerar och ställer du in Lutron Caseta Dimmer Switch Startpaketet

Lutron är konungen av dimmerbrytare - de uppfannde dem faktiskt. Och Caseta-serien är bra för dem som vill ha lite smarts i sina ljus också. Företagets Plug-In Lamp Dimmers är smarta plug-esque enheter som har nästan samma egenskaper som Caseta dimmer-omkopplarna, inklusive en medföljande Pico fjärrkontroll.

Steg 1: Ställ in plug-in Dimmer

För att få startade, koppla enkelt dimmeren till ett fritt utlopp. Idealt sett vill du ansluta den till bottenbehållaren, eftersom det går att ansluta hela uttaget till den övre delen.

Anslut sedan upp till två lampor i dimmeren. Det finns behållare på vardera sidan av enheten. Var noga med att de glödlampor du använder i lamporna är dimbara (det brukar säga direkt på glödlampan och lådan den kommer in).

Slå på dina lampor på sina växlar om de inte redan är på .

På den här tiden är plug-in-dimmeren helt upptagen och du kan styra dina lampor med knapparna på själva enheten. Du kan slå lamporna på och av, liksom dimma eller lysa dem till vilken nivå du vill. Styrningen av lamporna från plug-in dimmeren är emellertid inte idealisk, varför det finns Pico-fjärrkontrollen för att göra det lättare.

Steg två: Ställ in Pico Remote

Börja med att hålla ned Av-knappen på plug-in-dimmeren i ungefär fem sekunder tills det lilla LED-lampan börjar blinka grönt.

Tryck sedan och håll ned Av-knappen på fjärrkontrollen i ungefär fem sekunder tills lampan som sitter i dimmeren blinkar tre tider (LED-lampan på fjärrkontrollen blinkar kort i början, sedan stängs av och blinkar sedan igen när fjärrkontrollen har kopplats ihop).

Fjärrkontrollen och plug-in dimmeren är nu anslutna till varandra. Vid den här tiden är du redo och kan använda fjärrkontrollen för att styra dina ljus. Men du kan också ställa in en genväg, som vi kommer att förklara i nästa steg.

Steg tre: Ställ in en dimmsgenväg (valfritt)

Om du tycker att du vanligtvis dimmar dina ljus till samma nivå, Du kan använda den runda knappen på Pico-fjärrkontrollen för att ställa in en dimma av genvägar.

Börja med att ställa in dina ljus till ljusstyrkan som du vill ha för genvägen. Därefter håller du ned den runda knappen på fjärrkontrollen tills LED-lampan på pluggens dimmer blinkar två gånger.

Därefter dämpas dina lampor till den nivå du ställer in efter det att du trycker på den runda knappen.


Det bästa iTunes-alternativet för Windows

Det bästa iTunes-alternativet för Windows

ITunes på Windows är hemskt. Starta det och allt kommer till ett skrämmande slut eftersom iTunes konsumerar alla dina resurser för att göra det mest grundläggande av saker: spela lite musik. Det är inte bara det men år efter år verkar iTunes gränssnitt bli sämre och sämre, förvirra även de mest krävande datoranvändarna.

(how-top)

Varför behöver vissa Mac Apps

Varför behöver vissa Mac Apps "Kontrollera den här datorn med hjälp av tillgänglighetsfunktioner?"

Vissa appar, som Dropbox och Steam, kommer att be att "styra den här datorn med hjälp av tillgänglighetsfunktioner". Men vad Heck betyder det även? Ordalydelsen är förvirrande, minst sagt. Vad ger detta tillstånd faktiskt? I grund och botten ger det den aktuella appen möjlighet att styra andra program.

(how-top)