sv.phhsnews.com


sv.phhsnews.com / Så här extraheras och sparas bilder från en PDF-fil i Linux

Så här extraheras och sparas bilder från en PDF-fil i Linux


Du kan enkelt konvertera PDF-filer till redigerbar text i Linux med hjälp av kommandoradsverktyget "pdftotext". Om det emellertid finns några bilder i den ursprungliga PDF-filen extraheras de inte. För att extrahera bilder från en PDF-fil kan du använda ett annat kommandoradsverktyg som heter "pdfimages".

OBS! När vi säger att du skriver in något i den här artikeln och det finns citat runt texten, skriv INTE citaten, såvida vi inte ange annars.

Verktyget "pdfimages" är en del av poppler-utils-paketet. Du kan kontrollera om det är installerat på ditt system och installera det vid behov med de steg som beskrivs i den här artikeln.

För att extrahera bilder från en PDF-fil med pdfimages, tryck på "Ctrl + Alt + T" för att öppna ett Terminal-fönster . Skriv följande kommando vid prompten.

pdfimages /home/lori/Documents/SampleWithImages.pdf / home / lori / Documents / ExtractedImages / image

RELATERAD: Hur man konverterar en PDF-fil till redigerbar text med hjälp av Kommandoraden i Linux

OBS! För alla kommandon som visas i den här artikeln, ersätt den första sökvägen i kommandot och PDF-filnamnet till sökvägen och filnamnet för din ursprungliga PDF-fil. Den andra sökvägen ska vara sökvägen till rotmappen i vilken du vill spara de extraherade bilderna. Ordet "bild" i slutet av den andra sökvägen representerar vad du vill förorda ditt filnamn med. Filnamn på bilderna numreras automatiskt (000, 001, 002, 003, etc.). Om du vill lägga till text i början av varje bild anger du den texten i slutet av den andra sökvägen. I vårt exempel börjar varje bildfilnamn med "bild", till exempel bild-001.ppm, bild-002.ppm etc. En streck läggs till mellan den text du anger och numret.

Standardbildformatet är PPM (bärbar pixmap) för icke-monokroma bilder, eller PBM (bärbar bitmapp) för monokroma bilder. Dessa format är utformade för att enkelt bytas mellan plattformar.

OBS! Du kan få två bildfiler för varje bild i din PDF-fil. Den andra bilden för varje bild är tom, så du kan se vilka bilder som innehåller bilderna från filen med miniatyren i filen i Filhanteraren.

För att skapa .jpg-bildfiler, lägg till " -j "till kommandot, som visas nedan.

pdfimages -j /home/lori/Documents/SampleWithImages.pdf / home / lori / Documents / ExtractedImages / image

OBS! Du kan också ändra standardutgången till PNG med alternativet "-png" eller TIFF med alternativet "-tiff".

Huvudbildfilen för varje bild sparas som en .jpg-fil. Den andra tomma bilden är fortfarande en .ppm eller .pbm-fil.

Om du bara vill konvertera bilder på och efter en viss sida, använd alternativet "-f" med ett nummer för att ange den första sidan som ska konverteras, som visas i exempelkommandot nedan.

pdfimages -f 2 -j /home/lori/Documents/SampleWithImages.pdf / home / lori / Documents / ExtractedImages / image

OBS: Vi kombinerade alternativet "-j" med alternativet "-f" så att vi skulle få .jpg-bilder och gjorde detsamma med alternativet "-l" som nämns nedan.

För att konvertera alla bilder före och på en viss sida, använd "-l" en liten bokstav "L", inte siffran "1") med ett nummer som anger den sista sidan som ska konverteras, enligt nedan.

pdfimages -l 1 -j /home/lori/Documents/SampleWithImages.pdf / home / lori / Documents / ExtractedImages / image

OBS! Du kan använda alternativen "-f" och "-l" tillsammans för att konvertera bilder i ett visst sidintervall i mitten av ditt dokument.

Om det finns en ägarens lösenord på PDF-filen, oss e alternativet "-opw" och lösenordet i enkla citat, enligt nedan. Om lösenordet i PDF-filen är ett användarlösenord, använd alternativet "-upw" istället med lösenordet.

OBS! Se till att det finns enkla citat runt ditt lösenord i kommandot.

pdfimages -opw 'lösenord '-j /home/lori/Documents/SampleWithImages.pdf / home / lori / Documents / ExtractedImages / image

För mer information om användningen av pdfimages-kommandot, skriv "pdfimages" vid prompten i ett Terminal-fönster och tryck på "Enter ”. Kommandoförbrukningen visas med en lista över alternativ som är tillgängliga för kommandot.


Vill du automatiskt logga ut från Gmail eller Google-konto?

Vill du automatiskt logga ut från Gmail eller Google-konto?

Jag använder många Google-produkter som Gmail, YouTube, Google Dokument, Google Kalender, etc., och det gör alla i min familj också. Det enda problemet med den här situationen är att om du inte loggar av ditt Gmail- eller Google-konto, kommer nästa person som kommer runt att få tillgång till hela ditt liv i Google!Så du sk

(How-to)

Hur man kopplar om en Android Smartphone eller Tablet till din dator

Hur man kopplar om en Android Smartphone eller Tablet till din dator

Typiskt knyter folk sina bärbara datorer till sina Android-telefoner, med hjälp av telefonens dataanslutning för att komma online var som helst. Men du kanske också vill "vända om", dela din PCs Internetanslutning med en Android-telefon eller -tablet. Det finns flera sätt att göra detta. Du kan använda en Wi-Fi-hotspot, Bluetooth - eller till och med omkoppling helt över en USB-kabel.

(how-to)