sv.phhsnews.com


sv.phhsnews.com / Så här extraheras och sparas bilder från en PDF-fil i Linux

Så här extraheras och sparas bilder från en PDF-fil i Linux


Du kan enkelt konvertera PDF-filer till redigerbar text i Linux med hjälp av kommandoradsverktyget "pdftotext". Om det emellertid finns några bilder i den ursprungliga PDF-filen extraheras de inte. För att extrahera bilder från en PDF-fil kan du använda ett annat kommandoradsverktyg som heter "pdfimages".

OBS! När vi säger att du skriver in något i den här artikeln och det finns citat runt texten, skriv INTE citaten, såvida vi inte ange annars.

Verktyget "pdfimages" är en del av poppler-utils-paketet. Du kan kontrollera om det är installerat på ditt system och installera det vid behov med de steg som beskrivs i den här artikeln.

För att extrahera bilder från en PDF-fil med pdfimages, tryck på "Ctrl + Alt + T" för att öppna ett Terminal-fönster . Skriv följande kommando vid prompten.

pdfimages /home/lori/Documents/SampleWithImages.pdf / home / lori / Documents / ExtractedImages / image

RELATERAD: Hur man konverterar en PDF-fil till redigerbar text med hjälp av Kommandoraden i Linux

OBS! För alla kommandon som visas i den här artikeln, ersätt den första sökvägen i kommandot och PDF-filnamnet till sökvägen och filnamnet för din ursprungliga PDF-fil. Den andra sökvägen ska vara sökvägen till rotmappen i vilken du vill spara de extraherade bilderna. Ordet "bild" i slutet av den andra sökvägen representerar vad du vill förorda ditt filnamn med. Filnamn på bilderna numreras automatiskt (000, 001, 002, 003, etc.). Om du vill lägga till text i början av varje bild anger du den texten i slutet av den andra sökvägen. I vårt exempel börjar varje bildfilnamn med "bild", till exempel bild-001.ppm, bild-002.ppm etc. En streck läggs till mellan den text du anger och numret.

Standardbildformatet är PPM (bärbar pixmap) för icke-monokroma bilder, eller PBM (bärbar bitmapp) för monokroma bilder. Dessa format är utformade för att enkelt bytas mellan plattformar.

OBS! Du kan få två bildfiler för varje bild i din PDF-fil. Den andra bilden för varje bild är tom, så du kan se vilka bilder som innehåller bilderna från filen med miniatyren i filen i Filhanteraren.

För att skapa .jpg-bildfiler, lägg till " -j "till kommandot, som visas nedan.

pdfimages -j /home/lori/Documents/SampleWithImages.pdf / home / lori / Documents / ExtractedImages / image

OBS! Du kan också ändra standardutgången till PNG med alternativet "-png" eller TIFF med alternativet "-tiff".

Huvudbildfilen för varje bild sparas som en .jpg-fil. Den andra tomma bilden är fortfarande en .ppm eller .pbm-fil.

Om du bara vill konvertera bilder på och efter en viss sida, använd alternativet "-f" med ett nummer för att ange den första sidan som ska konverteras, som visas i exempelkommandot nedan.

pdfimages -f 2 -j /home/lori/Documents/SampleWithImages.pdf / home / lori / Documents / ExtractedImages / image

OBS: Vi kombinerade alternativet "-j" med alternativet "-f" så att vi skulle få .jpg-bilder och gjorde detsamma med alternativet "-l" som nämns nedan.

För att konvertera alla bilder före och på en viss sida, använd "-l" en liten bokstav "L", inte siffran "1") med ett nummer som anger den sista sidan som ska konverteras, enligt nedan.

pdfimages -l 1 -j /home/lori/Documents/SampleWithImages.pdf / home / lori / Documents / ExtractedImages / image

OBS! Du kan använda alternativen "-f" och "-l" tillsammans för att konvertera bilder i ett visst sidintervall i mitten av ditt dokument.

Om det finns en ägarens lösenord på PDF-filen, oss e alternativet "-opw" och lösenordet i enkla citat, enligt nedan. Om lösenordet i PDF-filen är ett användarlösenord, använd alternativet "-upw" istället med lösenordet.

OBS! Se till att det finns enkla citat runt ditt lösenord i kommandot.

pdfimages -opw 'lösenord '-j /home/lori/Documents/SampleWithImages.pdf / home / lori / Documents / ExtractedImages / image

För mer information om användningen av pdfimages-kommandot, skriv "pdfimages" vid prompten i ett Terminal-fönster och tryck på "Enter ”. Kommandoförbrukningen visas med en lista över alternativ som är tillgängliga för kommandot.


Varför köpa en smart kylskåp är en dum idé?

Varför köpa en smart kylskåp är en dum idé?

Jag såg "Family Hub" -kylskåpet vid CES 2016, och blev försiktig av en Samsung-representant att det inte var ett skämt. Det är en seriös produkt som du nu kan köpa i butiker, men det borde troligtvis inte vara. Vad är en "smart kylskåp"? Ett "smart kylskåp" ser ut som ett vanligt kylskåp med en tablett limmad till framför den.

(how-to)

Hur mycket sparar Xbox ett energisparläge?

Hur mycket sparar Xbox ett energisparläge?

När du ställer in din Xbox One blir du ombedd om du vill använda "Instant On" -läget eller " Energisparläge ". Du kan också ändra det här alternativet när som helst. Vi visar hur du beräknar exakt hur mycket Instant On-läget kostar i ditt område, så att du kan fatta ett välgrundat beslut. Instant On vs Energisparläge RELATED: Ska du stänga av, Sömn eller viloläge din bärbara dator?

(how-to)