sv.phhsnews.com


sv.phhsnews.com / Så här gör du rubriken och sidfoten på den första sidan i ett Excel-kalkylblad

Så här gör du rubriken och sidfoten på den första sidan i ett Excel-kalkylblad


Du kan lägga till text, till exempel sidnummer, filnamn, kalkylblads namn och datum, till rubriken och sidfot på kalkylbladet. Men, om du vill ha den första sidan i ditt arbetsblad för att ha en annan rubrik än resten? Det här är en lätt uppgift att utföra.

OBS! Vi använde Excel 2016 för att illustrera denna funktion.

Om du vill göra sidhuvud och sidfot på första sidan i det aktuella arbetsbladet annorlunda från resten av sidorna klickar du på "Sidlayout "Fliken".

I avsnittet "Sidinställningar" klickar du på knappen "Sidinställningar" i nedre högra hörnet.

Dialogrutan "Sidinställningar" visas. Klicka på fliken "Header / Footer".

Markera kryssrutan "Olika första sidan" så det finns ett kryss i rutan.

När du har aktiverat alternativet "Olika första sidan" kan du Anpassa rubriken för första sidan i kalkylbladet och rubriken för resten av sidorna. Klicka på "Anpassad rubrik".

Fliken "Header" är där du anger rubriken för alla sidor efter första sidan, vilket i vårt exempel är sidnumret och det totala antalet sidor. För första sidan i kalkylbladet kan du lämna huvudet tomt, vilket är standardvärdet. Men för vårt exempel lägger vi till annan text. För att göra så klickar du på fliken "Första sidhuvud".

Klicka på rutan "Vänster avsnitt", "Mitt avsnitt" eller "Höger avsnitt", beroende på var du vill placera innehållet i rubriken. Du kan ha innehåll i alla tre rutorna. Vi lägger till filnamnet i mitten av rubriken, så klicka i rutan "Centersektion" och klicka sedan på knappen "Infoga filnamn".

För att acceptera dina ändringar och stäng dialogrutan "Header" , klicka på "OK".

Du är tillbaka till dialogrutan "Sidinställningar". Klicka på "OK" för att stänga det.

Vi skapade en anpassad rubrik i det här exemplet, men du kan även skapa en anpassad sidfot på samma sätt med knappen Custom Footer i dialogrutan "Sidinställningar".

Du kan också använda den här dialogrutan för att göra sidhuvudet och sidfoten annorlunda för udda och jämn sidor genom att markera kryssrutan "Olika ojämna och jämna sidor" på fliken "Header / Footer" i dialogrutan "Sidinställningar". Därefter kan du anpassa de olika rubrikerna och sidfotarna för de udda och jämn sidorna med hjälp av "Custom Header" och "Custom Footer" -knapparna.


Hur man aktiverar föräldrakontroll på din Xbox One

Hur man aktiverar föräldrakontroll på din Xbox One

Föräldrakontroll gör att du kan begränsa barnkonton på en Xbox One. Du kan begränsa åtkomst till spel, media och appar genom åldersbetyg, filtrera på webben och kontrollera privata och chattfunktioner på nätet. Detta fungerar på samma sätt som föräldrakontrollen i Windows 10. Den här funktionen är beroende av att dina barn har sina egna konton.

(how-to)

Hur man gör en enkel graf eller diagram i Excel

Hur man gör en enkel graf eller diagram i Excel

Excel är ett kraftfullt verktyg som du kan använda för att skapa diagram och grafer för små eller stora mängder data. I denna Excel-handledning visar jag dig hur man tar en liten uppsättning data och skapar ett enkelt stapeldiagram tillsammans med de alternativ som du måste anpassa grafen till. När du

(How-to)