sv.phhsnews.com


sv.phhsnews.com / Så här inaktiverar du varningarna på din Wii U spelplatta

Så här inaktiverar du varningarna på din Wii U spelplatta


Din Wii U spelplatta slår automatiskt på sig, spelar ett ljud för att få uppmärksamhet och visa annonser för spel du kanske vill köpa . Det gör det när du inte använder Wi U alls, och det kan vara en stor distraktion.

Annonser är en sak, men annonser som aktiverar din enhet och distraherar dig kan bara vara motbjudande. Så här ändrar du standardinställningen och förhindrar att din GamePad slås på när du inte använder den.

Hitta snabbinställningsmenyns inställningar

Slå först på din Wii U. Du kan bara trycka på strömbrytaren på GamePad och välja ikonen "System Settings" från snabbmenyn. Eller du kan gå till hela Wii U-menyn och välj ikonen "Systeminställningar".

Tryck på ikonen som ser ut som en skiftnyckel med en strömbrytare nära det nedre högra hörnet på GamePad-skärmen. Tryck sedan på den stora knappen mitt på skärmen för att komma till menyn Energinställningar.

Tryck på alternativet "Snabbstartsmeny" längst ned på skärmen. Snabbstartsmenyn är den meny som visas på din GamePad innan Wii U är fullt startad, så att du snabbt kan starta Wii U till specifika spel. Detta är den del av Wii U-operativsystemet som visar dessa varningar.

Välj hur du vill avaktivera varningar

Alternativen här låter dig välja hur du vill visa varningar. Om du bara vill förhindra att din GamePad slås på automatiskt för att visa varningar, tryck på alternativet "Automatisk visning av varningar" här.

Ställ in automatisk visning av varningar till Nej. GamePad kommer inte längre automatiskt att sättas på och spela ett ljud , visar dessa annonser till dig. Du kommer fortfarande se dem när du slår på GamePad på egen hand, så det här är en bra lösning om du verkligen vill se varningar om nya spel - men på ditt eget schema, inte när Nintendo känns som reklam för dig.

Om du inte vill få varningar alls klickar du på alternativet "Wii U GamePad Alerts" här och ställer in det på "Nej". Detta förhindrar alla "varningar från Nintendo via SpotPass angående speciella kampanjer." SpotPass är den En del av Wii U som stannar i bakgrunden medan det är i viloläge, automatiskt nedladdning av nya firmwareuppdateringar, speluppdateringar och - ja - "varningar" som visas för dig.

Eller om du vill få dem varnar automatiskt men de spelar på obekvämda tider, knackar på alternativet "Tidsram för varningsvisning" och anger en tidsperiod. Som standard visas varningarna mellan kl 9 och 21, men du kan välja en acceptabel tidsperiod när du kanske vill se dem så att de inte distraherar dig på obekväma tider.

Inaktivera snabbmenyn helt kommer också att förhindra att varningarna visas. Tryck på alternativet "Snabbstartsmeny" överst i snabbmenyalternativen och tryck på "Inaktivera" för att inaktivera snabbmenyn helt. Denna funktion är dock användbar för mer än att bara annonsera på dig - vi rekommenderar inte att du gör det här.


Vi är inte emot alla annonser, verkligen. Och när annonserna går, kommer de varningar du ser på din Wii U GamePad högkvalitativa och eventuellt även informativa om de nya spelen som släpps.

Men GamePad ska inte alltid göra sig själv och uppmärksamma sig när du gör något helt annat - det kan bara vara påträngande och distraherande.


Så här visar och döljer du mobilnät på alla tabeller i Word

Så här visar och döljer du mobilnät på alla tabeller i Word

Som standard skapar du alla svarta gränser när du skapar ett nytt bord som skrivs ut med dokumentet. Men det finns också tabellnät som gör det lättare att se var varje cell ligger i ett bord om du stänger av cellgränserna. Följande bild visar ett bord med fasta gränser som tillämpas på alla cellgränser.

(how-to)

Så här lägger du till och hanterar bokmärken på Safari för iPhone

Så här lägger du till och hanterar bokmärken på Safari för iPhone

ICloud synkroniserar alla bokmärken du skapar i Safari på din Mac till din iPad eller iPhone och vice versa. Men bokmärken är inte lika enkla och tydliga på iPhone som de är på Mac. Så här skapar och hanterar du dem på iOS. Lägga till bokmärken på din iPhone är enkelt, men det är inte direkt uppenbart.

(how-to)