sv.phhsnews.com


sv.phhsnews.com / Så här lägger du in filnamnet i rubrik eller sidfot av ett orddokument

Så här lägger du in filnamnet i rubrik eller sidfot av ett orddokument


När du lägger till en rubrik med sidfot i Word kan du lägga till information som visas på varje sida. Det kan finnas flera anledningar till att lägga till filnamnet i sidhuvudet eller sidfoten och vi visar hur du gör det här.

RELATERAD: Lägga till en rubrik eller sidfot i ett orddokument

OBS! Vi använde Word 2013 för att illustrera denna funktion och för detta exempel lade vi till filnamnet i rubriken.

Klicka på fliken "Infoga" och sätt i en tom rubrik eller sidfot som beskrivs i vår artikel om att lägga till en rubrik eller sidfot ditt Word-dokument. För detta exempel skapade vi en tom rubrik för filnamnet.

När du har lagt till en tom rubrik (eller sidfot) klickar du på fliken "Infoga".

I avsnittet "Text" i "Infoga" fliken, klicka på knappen "Quick Parts".

OBS! Texten på knapparna visas kanske inte, beroende på storleken på Word-fönstret. Om du inte ser text bredvid knappen, leta efter ikonen påpekad i bilden nedan.

Välj "Fält" i rullgardinsmenyn.

Dialogrutan "Fält" visas. I listan "Fältnamn" rullar du ner och väljer "FileName" i listan. Om du vill inkludera hela sökvägen till filen i filnamnet väljer du kryssrutan "Lägg till sökväg till filnamn" i avsnittet "Fältalternativ" så det finns ett kryss i rutan. Klicka på "OK" för att acceptera dina val och stäng dialogrutan "Fält".

Filnamnet läggs in i rubriken (eller sidfot).

För att återgå till huvuddelen av ditt dokument, dubbelklicka på textområde i ditt dokument eller klicka på knappen "Stäng huvud- och sidfot" i avsnittet "Stäng" i fliken sidhuvud och sidfot "Design".

OBS! Om du använder knappen "Stäng huvud och fotare", är du återvände till var du slutade. Om du dubbelklickar på texttexten på ditt dokument för att återgå till redigering returneras du till början av ditt dokument.


Så här annoterar du en bild i Word

Så här annoterar du en bild i Word

Om du skriver ett dokument som innehåller bilder kanske du vill lägga till kommentarer till de bilderna för att klargöra vad de representerar. Du kan lägga till callouts till dina bilder för att peka ut specifika delar av bilden och lägga till text för att beskriva de här delarna. Vi visar hur du annoterar en bild direkt i Word så att du inte behöver använda en tredje part program.

(how-to)

Kör ett program i kompatibilitetsläge i Windows 8

Kör ett program i kompatibilitetsläge i Windows 8

Precis som för andra versioner av Windows före Windows 8 kan du köra ett program i kompatibilitetsläge för att köra äldre program som skrevs för äldre versioner av Windows i Windows 8. I Windows 8 finns också ett nytt verktyg som heter Kompatibilitet Felsökare, som går igenom dig genom att få ett äldre program att fungera korrekt i Windows 8.I den här art

(How-to)