sv.phhsnews.com


sv.phhsnews.com / Gridlines och rad- och kolumnrubriker i Excel

Gridlines och rad- och kolumnrubriker i Excel


Gridlines och rad- och kolumnrubrikerna kan vara användbara när du tittar på data på kalkylblad som skrivs ut i Excel. Vi visar hur du aktiverar ett par inställningar för att visa rader och rader och kolumnrubriker på dina tryckta kalkylblad.

Skriv ut rader

Öppna arbetsboken och välj det arbetsblad som du vill skriva ut raderna för . Klicka på fliken "Sidlayout".

OBS! Det här alternativet är specifikt för varje arbetsblad i arbetsboken.

Markera kryssrutan "Skriv ut" under avsnittet "Arkivalternativ" under "Gridlines" så det finns en markera i rutan.

Alternativet "Skriv ut rader" gäller endast den aktuella arbetsboken och ställs in separat för varje arbetsblad i arbetsboken. Alternativet för alternativet (på eller av) för varje arbetsblad sparas i arbetsboken.

Du kan också ändra färgnätets färg.

Skriv ut rad och kolumnrubriker

Som standard gör Excel inte skriv ut raden och kolumnrubrikerna som du ser på skärmen. Du kan dock välja att göra det.

Öppna önskad arbetsbok och klicka på fliken längst ner för arbetsbladet för vilket du vill skriva ut rad- och kolumnrubriker.

Klicka på fliken "Sidlayout", om det är inte redan den aktiva fliken.

Markera kryssrutan "Skriv ut" under "Rubriker" så att det finns ett kryss i rutan.

Precis som alternativet "Skriv ut rader" Alternativet "Skriv ut rubriker" påverkar bara det aktuella aktiva arbetsbladet i den aktuella arbetsboken. Om du vill skriva ut rad- och kolumnrubriker för andra kalkylblad i arbetsboken väljer du varje kalkylblad och aktiverar det här alternativet.


Så här sätter du in användarinformationen i ett Word-dokument

Så här sätter du in användarinformationen i ett Word-dokument

När du installerar Word, blir du ombedd att ange ditt namn och initialer. Denna användarinformation lagras i Word och du kan automatiskt infoga den här informationen i dina dokument, till exempel i returadressen till ett kuvert. RELATED: Så här ställer du in användarinformationen i Word 2013 Vi visade du hur du ställer in användarinformationen i Word (efter installationen), som innehåller ditt namn, initialer och adress.

(how-to)

Vad är tvåfaktorautentisering och varför behöver jag det?

Vad är tvåfaktorautentisering och varför behöver jag det?

Fler och fler banker, kreditkortsföretag och till och med sociala medier och spelplatser börjar använda tvåfaktorer autentisering. Om du är lite oklart om vad det är eller om varför du vill börja använda det läser du om hur tvåfaktorsautentisering kan hålla din data säker. Vad är exakt tvåfaktorautentisering?

(how-to)